VÝSTAVY 2023

 6. 5. 2023 se uskuteční Speciální výstava, XIV. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy.
po skončení výstavy proběhne bonitace.
Místo konání: Stará Fara Chržín
Rozhodčí: Jana Tomešková
propozice ik pdf

 
Dog Office odkaz na přihlašování

30. 9. 2023 se uskuteční Klubová výstava se zadáváním titulu CAC
po skončení výstavy proběhne bonitace.
Místo konání: Šafránkův mlýn
Rozhodčí: MVDr. Gabriela Riderčíková


 Dog Office odkaz na přihlašování

 

Zájemce o bonitaci pošlou vyplněnou přihlášku a všechny potřebné dokumenty (oboustrannou kopii PP, výsledek DKK, doklad o zaplacení členských poplatků, případně doklad o zaplacení bonitace - nečlen). Bez těchto dokladů nebude pes k bonitaci přijat. O přijetí k bonitaci budete nejpozději týden před výstavou informováni přidělením bonitačního čísla. Formulář ke stažení je zde

 

Již proběhlo:

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výbor si s ohledem na shora uvedené dovoluje upozornit na to, že vzhledem k opětovnému zhoršení epidemiologické situace související s nárůstem onemocnění COVID - 19 v České republice, může dojít ze strany Vlády ČR, příp. Ministerstva zdravotnictví či příslušných krajských hygienických stanic, k vydání restriktivních opatření, která by mohla mít negativní dopad i na konání výstavy či členské schůze.

 

S ohledem na shora uvedené si vás tedy dovolujeme požádat, abyste pravidelně sledovali naše webové stránky, na kterých vás v sekci „Novinky“ a v sekci „Důležitá upozornění“ budeme informovat o případných mimořádných opatřeních, která by mohla mít za následek zrušení výstavy či změnu místa pořádání členské schůze, příp. v krajním případě její zrušení.

Chcete jezdit častěji?? 
Přehled výstav na Portálu
web ČMKU a dále Akce/Výstavy