Zkoušky opravňující k získání národního certifikátu pro účely zařazení do pracovní třídy

   zkouška   
certifikát vystavuje ČKS a MSKS certifikát vystavuje Kynologická jednota ČR z.s. certifikát vystavuje SZBK CR
Plemeno slovenský čuvač  ZM, ZVV1, ZPS1, IGP-1, IGPFH, IFH-1, FPR-1, IGP-V ZPU1, ZPU2, ZPU-S ZZZ, ZZP1, ZLP1
zkouška z pasení - certifikáty vystavuje Kynologická jednota ČR z.s.
HWT Traditional Style

změna názvosloví v souladu s mezinárodními řády IGP a IPOR
Slovenský čuvač může uplatnit certifikát (tzn nastoupit do třídy pracovní) jen na těchto typech výstav

  • oblastní výstava
  • krajská výstava
  • klubová výstava
  • speciální výstava
  • evropská speciální výstava (je to evropská výstava pro dané plemeno)
  • národní výstava

 Na mezinárodní a na světové výstavě nebude pracovní třída pro čuvače otevřena.