Souhrnné informace o Slovenských čuvačích (výsledky z výstav, informace z výcviku ...)
Portál plemene - http://www.slovensky-cuvac.cz

Databáze plemene Slovenský čuvač - http://db.slovensky-cuvac.cz
(možnost sestavení rodokmenu on-line, vyhledávání jedinců ...)

Plemenná kniha ČMKU - http://www.cmku.cz
Bc. Vilemína Kracíková - vyřizování průkazů původu, chovnosti, evidence úhynu psů ...
Lenka Fairaislová - žádosti o zřízení chovatelské stanice, vyřizování šampionátu

Kontakty na majitele chovatelských stanic a majitelů chovných jedinců našich členů najdete pod záložkou chov