Chovatelská směrnice SCHSČ  ik pdf
Tabulky příbuznosti - příl. 1 Chovatelské směrnice  ik pdf
Zápisní řád od 1.6.2015 - příl. 2 Chovatelské směrnice  ik pdf
Krycí list 2015

 

Přihláška vrhu 2015

 ik pdf

Smlouva o krycím (připouštěcím) poplatku

 ik pdf

Přihláška k bonitaci

 ik pdf 

Přihláška ke členství ve Spolku

 ik pdf

Souhlas se členstvím (do 18 let)

 ik pdf

Smlouva o chovatelském servisu pro nečleny - bonitace

 ik pdf

Potvrzení pro veterinární lékaře k posuzování DKK

 ik pdf

Potvrzení o RTG vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů

 ik pdf

Žádost o registrovaný název chovatelské stanice

 ik pdf

Smlouva o pronájmu feny k chovu

 ik pdf

Smlouva o jednotných chovných podmínkách

 ik pdf