Směrnice

Chovatelská směrnice  ik pdf
Příloha č.1 Chovatelské směrnice - Tabulky příbuznosti ik pdf
Příloha č.2 Chovatelské směrnice  - Zápisní řád  ik pdf
Směrnice bonitační ik pdf
Směrnice o členských a ostatních poplatcích  ik pdf
Smlouva o jednotných chovných podmínkách ik pdf