Členové Spolku chovatelů slovenských čuvačů projevují v poslední době zvýšený zájem o sportovní pasení. Na základě jejich zájmu se Spolek chovatelů slovenských čuvačů rozhodl tuto aktivitu do budoucna podporovat.

Sportovní pasení je mladý sport, u nás poměrně s krátkou tradicí, ovšem s neustále se zvyšující úrovní, což je dobře. První soutěžní klání u nás proběhlo v roce 1999 a od této doby se počet závodů a zkoušek mnohonásobně zvýšil. Zvýšil se zájem také ze strany tradičních plemen, která byla po staletí k pasení využívána.

Sportovní pasení vychází z každodenní práce na farmě, kdy psi pomáhají s manipulací se stádem, přihnáním stáda, jeho pasením, nakládáním na vůz, tříděním a tak dále. Práce border kolií a kelpií (mají vlastní zkušební řád) a ostatních pasteveckých psů je naprosto rozdílná a s ohledem na to, a také potřebou jednotlivé výkony porovnat, vznikl zkušební řád. Tento vychází z každodenních čiností na farmě, kdy rozhodčí na zkoušce dle obtížnosti nastaví modelovou situaci. Od psa je vyžadována samostatnost a značně velká dávka důvtipu. Psovod a pes zde pracují jako tým, a bez spolupráce to prostě nejde. Doufáme, že mnohé z vás tento mladý sport nadchne a bude to příjemné využití volného času.