2019

VÝSTAVY 2019
6.10.2019, Brno - Speciální výstava Slovenských čuvačů
Speciální výstava se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy
Rozhodčí: Jana Tomešková
  Povýstavní katalog: ik pdf
  Fotografie z výstavy: zde
Zájemce o bonitaci pošlou vyplněnou přihlášku a všechny potřebné dokumenty (oboustrannou kopii PP, výsledek DKK, doklad o zaplacení členských poplatků, případně doklad o zaplacení bonitace - nečlen). Bez těchto dokladů nebude pes k bonitaci přijat. O přijetí k bonitaci budete nejpozději týden před výstavou informováni přidělením bonitačního čísla. Formulář ke stažení je zde

11.5. klubová s KV Chržín 
Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz, Klubová vítězka 
Rozhodčí: Barlík

   Povýstavní katalogik pdf