Plánované bonitace
 

16. 5. 2020 - zrušeno
Chržín
červenec 2020 - zrušeno
Při LVT Seč
26. 9. 2020
Zetro Brno

 

Vážení chovatelé,

Vzhledem k nejisté situaci kolem COVID – 19 a na základě vydaných vládních opatření, není možné nyní pořádat bonitace. Proto se výbor, na základě doporučení ČMKU, rozhodl vyjít chovatelům vstříc a po dobu platnosti mimořádných opatření, umožnit majitelům, jejichž jedinci zatím nebyli zbonitováni a nesplnili tak všechny podmínky pro zařazení mezi chovné jedince, DOČASNÉ zařazení mezi chovné jedince. Toto bude možné jen za těchto podmínek:

  • Jedinec (pes i fena) musí absolvovat rentgen a jeho výsledek nesmí být horší jak C (2/2)
  • lékař navíc provede kontrolu chrupu a výsledek zapíše do PP – plnochrupý/chybějící zub, skus nůžkový/kleště
  • Jedinec nadále musí splňovat podmínky věkové, tedy starší 18. měsíců a u fen ne starší 8 let
  • Majitel feny zažádá o krycí list, ten bude platný pouze do nejbližší bonitace po ukončení mimořádných vládních opatření. Další vrh není možný. Po tomto povoleném vrhu (v době, kdy budou zrušena vládní opatření) je nutné fenu řádně zbonitovat.
  • povolení platí také pouze na jedno krytí a to na konkrétního psa, schváleného poradkyní chovu.
  • Jedince je nutné, v době, kdy budou zrušena vládní opatření zbonitovat.
  • V případě, že se krytí nepodaří, je třeba vždy neprodleně kontaktovat poradkyni chovu a dohodnout s ní další postup.

Při nedodržení výše uvedeného postupu nebudou štěňata z těchto spojení zapsána.

 

Nejpozději 14 dnů před plánovanou bonitací je NUTNÉ poslat na spolkový e-mail vyplněnou Přihlášku k bonitaci, která je k dispozici v sekci Ke stažení. Přesné místo a čas Vám bude následně upřesněn administrátorem chovu. Pokud nebude na plánovaný termín včas přihlášen žádný jedinec, bonitace se nebude konat.