Bonitovaní jedinci v roce 2015

Psi:
Ajax Z LUBENSKÝCH HVOZDŮ - bonitační kód: 5J1A/6-A, majitel: Hynek Šlaj
Atyla SVOBODNÝ VRCH - bonitační kód: 4J2A/5-A, majitel: Michal Ažaltovič
Baks ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST - bonitační kód: 5J1AI/6-A, majitel: Emil Berthold
Bode Z PETROUPÍMA - bonitační kód: 61J2AH/6-A, majitel: Renata Kejvalová
Byron ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST - bonitační kód: 6J1AIO/6-B, majitel: Vladislav Vašek
Enzo ONYX MÁRK - bonitační kód: 5J1AK/6-A, majitel: Martin Tlačbaba
Eragon JAROSLAVOV DVOR - bonitační kód: 6J3AHISU/6-A, majitel: Otakara Saksunová
Garbo TATRANSKÁ PERLA - bonitační kód: 5J2D/6-D, majitel: Jana Ehrenberger
Gaston JANIN RANČ - bonitační kód: 5J1AZ/6-A, majitel: Zdeněk Abrahám
Kairo ORLICKÝ TALISMAN - bonitační kód: 5J1A/6-A, majitel: Ivan Jurášek
Korado ORLICKÝ TALISMAN - bonitační kód: 5J1AZ/6-A, majitel: Jan Hrouda
Lenny ORLICKÝ TALISMAN - bonitační kód: 6J2A/6-A, majitel: Luděk Valenta
Ondráš JANIN RANČ - bonitační kód: 5J1A/5-A, majitel: Jana Goliášová
Počet psů: 13

Jedinci členů zbonitovaní mimo SCHSČ:

Feny:
Anděla LUČANSKÝ SVĚT - bonitační kód: 4J2AN/6-A, majitel: Rudolf Šianský
Beyla ŠŤASTNÁ BUDOUCNOST - bonitační kód: 6J1AMT/6-A, majitel: Martina Kantorová
Bia BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ - bonitační kód: 5J2AU/6-A, majitel: Václav Zeman
Bianca DYLEŇSKÝ VRCH - bonitační kód: 4J1AK/6-A, majitel: Zbyněk Verner
Brie BRATROŇSKÉ ŠTĚSTÍ - bonitační kód: 5J1AKU/6-C, majitel: Nina Rolencová
Dee Jessie ZE SMRČKOVA DVORA - bonitační kód: 5J2A/6-A, majitel: Rostislav Schovanec
Francis ONYX MÁRK - bonitační kód: 5J1AE/6-A, majitel: Markéta Fridrichovská
Fresa ONYX MÁRK - bonitační kód: 5J1A/6-A, majitel: Marek Látal
Galilea ORLICKÝ TALISMAN - bonitační kód: 5J2AM/5-C, majitel: Zuzana Koledová
Gini Glena ONYX MÁRK - bonitační kód: 5J1AF/6-A, majitel: Jana Adamíková
Gweny BEKIN DVOR - bonitační kód: 5J1A/6-B, majitel: Marek Chroust
Hessy Z BOROVÝHO HRÁDKU - bonitační kód: 5J1AFT/6-A, majitel: Petra Božíková
Honey Z BOROVÝHO HRÁDKU - bonitační kód: 4J1A/6-A, majitel: Lucie Ábelovská Drtinová
Inken Z OPPIDDA LUGHTWINE - bonitační kód: 5J3AF/6-X, majitel: Vratislav Princ
Iowanna Z OPPIDDA LUGHTWINE - bonitační kód: 5J2A/6-A, majitel: Olga Jüstlová
Meggie ORLICKÝ TALISMAN - bonitační kód: 4J1AIU/2-A, majitel: Dita Kastnerová
Rowena ČERNÝ KORÁLEK - bonitační kód: 4J1A/6-A, majitel: MVDr. Anna Valterová
Yzabell JANIN RANČ - bonitační kód: 5J1AU/2-A, majitel: Ing. Juraj Nosko
Počet fen: 18

Jedinci členů zbonitovaní mimo SCHSČ:

Poznámka: X na konci bonitačního kódu znamená, že bonitace bude dokončena po předložení výsledku DKK.