Článek, který stojí za přečtení: Proč nám fena zase nezabřezla?

Fena nezabřezla | Labvet.cz!!! Vzhledem k tomu, že se v České republice vyskytla psinka u volně žijích lišek, důrazně doporučujeme všem majitelům, aby zkontrolovali, zda mají platné očkování proti psince.

Očkování je jedinou účinnou ochranou, protože léčba psinky v podstatě neexistuje (mimo podpůrné léčby). Psi jsou k této nákaze velmi vnímaví a úmrtnost je vysoká!

 

 

Vážení chovatelé Slovenských čuvačů a majitelé chovných jedinců, vyzýváme vás k ostražitosti a opatrnosti!!!

 

Stále častěji se objevují velkochovatelé, kteří do popředí svého počínání staví finanční zisk a nezáleží jim na zdravém vývoji Slovenských čuvačů.

V současné době můžete být kontaktováni zahraniční "chovatelkou", které se již bohužel podařilo získat 2 mladé a dosud neuchovněné feny Slovenského čuvače. Tyto feny se pokusila nakrýt ve věku 11 a 15 měsíců. Zodpovědnými majiteli psů byla naštěstí odmítnuta, proto chce získat svého vlastního krycího psa.

Prosíme, nedopusťte to!

Pokud se podaří feny Slovenského čuvače nakrýt, dojde k nezákonnému týrání zvířete!

V nízkém věku feny představuje březost obrovské zdravotní riziko a možnost trvalého poškození ještě ne zcela vyvinutého těla feny.

Doporučení pro majitele chovných fen:
    - Prověřujte si budoucí majitele svých štěňat.
Zpětně se někdy u velkochovů podaří udělat i kontrolu prostředí, ve kterém zvířata žijí. Toto prostředí je téměř vždy nedůstojné (malý, špinavý prostor, bez stálého přístupu k vodě).
    - V kupní smlouvě uveďte i doporučení, která pomohou zajistit vašemu štěněti nejen zdravý růst a vývoj, ale i důstojný život.

Doporučení pro majitele chovných psů:
    - Ověřujte si věk feny, kterou má váš pes krýt – před samotným krytím požadujte neodbytně k nahlédnutí pouze originál průkazu původu (na kopiích může dojít k falšování data narození).
    - Trvejte na zapsání uskutečněného krytí do krycího listu feny.
Krycí listy jsou minimálně ve dvou vyhotoveních. Každý krycí list musí být podepsán modrou propisovací tužkou majitelem feny i majitelem psa.
Minimálně jeden krycí list zůstává majiteli psa, ihned po krytí.
Kopii nelze zaslat později!!!
Tímto bude zamezeno možnosti nakrýt fenu více chovnými psy a dodatečně prohlásit jednoho z nich za otce budoucích štěňat.

Jedním z důležitých předpokladů zdravého vývoje a spokojeného života Slovenských čuvačů je spolupráce a komunikace mezi chovateli, majiteli chovných fen a psů, členy klubů i kluby samotnými jak na republikové, tak i mezinárodní úrovni.

Svého psího přítele jsme si vybrali jako společníka, ochránce a mnozí i jako člena rodiny. Proto nám všem záleží na tom, aby se mu dobře dařilo, byl zdravý a jeho život byl co nejradostnější a prožil ho v pohodě a bez potíží.

Aby se tato vize stala skutečností, pečlivě vybíráme našeho budoucího společníka již u chovatele.
Pokud jsme náročnější, zkoumáme rodokmeny, dědičné vady a nemoci, pracovní, výstavní či jiné dispozice.
Pravdou zůstává, že zdravý potomek vzejde ze zdravých rodičů, kterým byla poskytnuta patřičná péče.

Pro fenu je celý proces reprodukce velice náročným obdobím, při kterém je celý organismus i přes nejlepší péči velmi zatížen.

Většina z nás již slyšela o chovatelských stanicích, kde jsou feny pouze nástroji na plození štěňat a kde chovatelé neberou ohled na zdravotní rizika, která s sebou častá březost a odchov štěňat přinášejí.
Mnohým z nás jsou známy odstrašující příklady různých plemen, kde vlivem extrémní poptávky po štěňatech, bylo plemeno v podstatě zneužito a v potomstvu bychom jen sotva našly rysy ušlechtilých předků.
U takového způsobu chovu se vyskytuje více zdravotních potíží, genetických vad a onemocnění, chyb v povaze i exteriéru. Tyto skutečnosti jsou často zamlčeny a nezkušený člověk si pořídí svého budoucího kamaráda, se kterým místo radosti sdílí utrpení a mnohdy i předčasné ukončení jeho i tak krátkého života.

U čuvačů jsme si zvykli na to, že tyto problémy řešit nemusíme.
Bohužel i zde se však začínají objevovat lidé, kterým se jen sotva dá říci chovatelé a už vůbec nelze mluvit o tom, že by dodržovali základní etická pravidla chovatelství.

Kdo je zodpovědný za to, že se takovým lidem mezi chovateli daří?

My všichni, kteří se na chovu podílíme, ať už jsme majiteli chovné feny či psa, neseme svůj díl zodpovědnosti za vývoj plemene, kterému jsme se rozhodli věnovat.

O Slovenského čuvače se však bohužel začali v poslední době velmi zajímat i velkochovatelé. Jejich snaha vyprodukovat, co největší počet štěňat může mít za následek zhoršení povahových vlastností Slovenských čuvačů.
Uvědomme si, že se jedná o plemeno velkých pasteveckých psů.

Tímto způsobem jsme se rozhodli varovat všechny, kterým záleží na budoucnosti Slovenského čuvače.


Tuto výzvu společně předkládají:

loga vsech klubu

Klub chovateľov slovenských čuvačov (SK)
Klub chovatelů slovenských čuvačů (CZ)
Spolek chovatelů slovenských čuvačů (CZ)
Club Slovenký čuvač e.v. (D)